Jachthaven met waterplaatsen

 • Home
 • Jachthaven met waterplaatsen

Port Adhoc was aanvankelijk gespecialiseerd in het beheer van droge jachthavens, maar heeft zich succesvol gediversifieerd en neemt nu ook het beheer van jachthavens met waterplaatsen op zich.

Port Adhoc beheert Port Médoc en Port Napoleon.

Onze jachthavens met waterplaatsen volgens het motto “nul uitstoot”:

 • Verzamelen van water op het droogdok en zuivering vóór lozing (systeem voor decanteren, slibafscheider, olieafscheider),
 • Zuiveringssysteem van afvalwater door een vacuümnetwerk,
 • Gratis pompstation van afvalwater van boten (zwart en grijs water),
 • Recuperatie van afvalwater van parkings en zuivering vóór lozing.

Onze bereidheid om een beleid van onderzoek en duurzame toepassing voort te zetten met oog op een gezond milieu, werd in 2013 erkend door het “Blauwe Vlag” label. Wij doen er dus alles aan om onze klanten een kwaliteitshandvest te laten respecteren.

Onze jachthavens met waterplaatsen

Onze jachthavens met waterplaatsen zijn geschikt voor:

 • zeilboten , evenals motorboten,
 • éénrompsboten en catamarans of trimarans,
 • kleine boten van minder dan 5 meter evenals motorboten of grote eenheden van meer dan 16 meter.

Het handvest van het “Blauwe Vlag” label

De zee zit vol rijkdom en biedt aan thuis voor vele vormen van leven. Bovendien laat het de mens dromen en voedt het ze zelfs. Ondanks haar grootte, blijft de zee erg kwetsbaar.

 1. Schippers met de “Blauwe Vlag” zijn zich ervan bewust dat het gooien van solide afval (flessen, plastic…) of vloeistoffen (detergenten, oliën…) in de zee, in de rivier of in de haven, fysieke en esthetische schade aan het natuurlijke milieu veroorzaakt. Dat is dan ook de reden waarom deze schippers gebruik maken van de faciliteiten die op de kaai voorzien zijn.
 2. Ze zijn zich ervan bewust dat ze het waterleven moeten behouden door de beschermde gebieden te respecteren, dat broedgebieden gestoord mogen worden en dieren niet achtervolgd mogen worden.
 3. Zij weten dat misplaatste ankerligplaatsen kunnen leiden tot de afbraak van de bodem en de aquatische ecosystemen. Deze schippers beperken het gebruik van vistuig dat een te grote predatie op de visfauna kan veroorzaken.
 4. Zij weten dat de zeeën en rivieren gemeenschappelijk erfgoed met meerdere toepassingen zijn (varen, vissen, zwemmen…). Het is dan ook daarom dat schippers met de “Europese Blauwe Vlag” de elementaire beleefdheidsegels van de zee, rivier of meer respecteren en dat niet enkel voor diegenen die ervan gebruik maken, maar ook voor diegenen die er in leven.
 5. Ze hechten veel belang aan de netheid en het behoud van de watermilieus en waarschuwen de bevoegde autoriteiten over de schending van de integriteit van deze milieus. Snel gelokaliseerde verontreiniging betekent ook dat het snel gereinigd kan worden.
 6. Schippers met de “Europese Blauwe Vlag” zorgen voor de uitvoering van de ideeën uit dit handvest. Door hun verantwoordelijke gedrag vormen ze een voorbeeld voor alle gebruikers van natuurlijke omgevingen.
 7. Wil u zich inzetten om het mariene milieu te beschermen? Begin dan vandaag met het respecteren van het handvest voor schippers. Met een cheque van 19 euro kan u deelnemen aan de financiering van de “Blauwe Vlag” campagne. Om u te bedanken voor uw inzet, zal u een vlag opgestuurd krijgen die u op uw boot kan plaatsen.