Wie zijn wij?

PORT ADHOC is de nummer 1 van droge jachthavens in Frankrijk en is één van de eerste particuliere actoren voor het beheer van ankerligplaatsen in jachthavens.

De onderneming werd eind 2004 opgericht om in Frankrijk een netwerk van droge jachthavens aan te leggen om zo een antwoord te vinden op het gebrek aan plaats en de problemen die gepaard gingen met de opening van nieuwe jachthavens met waterplaatsen. Droge jachthavens vormen een globale oplossing voor problemen gerelateerd aan de financiële en kwalitatieve waardering van de terreinen, modernisatie van de haveninfrastructuur, economische ontwikkeling, integratie in het landschap en de implementatie van activiteiten met voldoende respect voor het milieu.

PORT ADHOC is veelzijdiger geworden in het beheer van jachthavens met waterplaatsen.

De onderneming heeft momenteel 4 droge jachthavens, 2 zones met ankerligplaatsen, 1 plezierhaven met 1500 plaatsen en 1 gecombineerde plezier- en overwinteringshaven met 1500 plaatsen gebouwd en beheerd. In totaal goed voor 4500 ankerplaatsen.

Als belegger, bouwer en manager van havens, wil Port Adhoc doorgaan met de ontwikkeling van haar activiteiten door autonome groei in de bouw of renovatie van nieuwe plezierhavens.

Een ontwikkeling met partners

PORT ADHOC vindt het een erezaak om projecten te ontwikkelen in samenwerking met professionals, jachthavens met waterplaatsen en plaatselijke instellingen.

De uitdaging voor de ontwikkeling en exploitatie van elk van haar droge jachthavens of het herstel van het vermogensbeheer, bestond altijd uit het verzoenen van de belangen van alle stakeholders, en het profiteren van hun complementariteit en uniciteit.

De impact op de economische dynamiek werd verveelvoudigd.

Leiderschapsteam

Stéphane Audoynaud

Algemeen directeur

Gilles Tersis

Voorzitter