Overslaan naar inhoud
Permanent Plaatselijk Comité van Havengebruikers 2019 van Port Barcarès

Permanent Plaatselijk Comité van Havengebruikers 2019 van Port Barcarès

Jachthavenport_barcares_canigou
Neem deel aan de volgende CLUPP-bijeenkomst op Port Barcarès door u nu aan te melden.
Deel dit artikel

De volgende CLUPP vindt plaats op woensdag 21 mei 2019, om 9 uur, in het gemeentehuis van Le Barcarès. Verschillende onderwerpen zullen op de agenda staan:

  • Evaluatie van de eerste maanden van de werking door Port Adhoc,
  • Verkiezing van de vertegenwoordigers van Recreanten in de havenraad,
  • Een gratis uitwisselingssessie om al uw vragen te beantwoorden.

Wilt u deelnemen aan dit evenement of solliciteren naar de functie van CLUPP-vertegenwoordiger? U hoeft zich alleen maar te registreren door contact op te nemen met Havenkantoor via e-mail, telefoon of rechtstreeks ter plaatse.

Kandidaten voor de verkiezingen en deelnemers aan de vergadering moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: lopend contract van minimum 6 maanden, up-to-date reglement.

Op zoek naar een Havenplaats ? Ontdek Port-Barcarès

Wat is de CLUPP?

Het CLUPP is het Plaatselijk Comité van Permanente Havengebruikers. Elke permanente gebruiker van de haven die hierbij betrokken wil zijn, kan onder bepaalde voorwaarden lid worden. De CLUPP heeft tot taak alle gebruikers te vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen van het havencomité.

De vergaderingen van het havencomité vinden twee keer per jaar plaats en worden bijeengeroepen door de voorzitter(voor de haven van Le Barcarès is dit de burgemeester van de stad). Havenkantoor. Deze verschillende belanghebbenden worden op de vergaderingen van het havencomité vertegenwoordigd door afgevaardigden.

Het CLUPP kiest dus om de vijf jaar drie afgevaardigden en drie plaatsvervangers. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming, georganiseerd door de havenbeheerder.

Wie kan lid worden van de CLUPP?

Elke permanente gebruiker van de haven kan zich inschrijven bij Havenkantoor om lid te worden van het Plaatselijk Comité van permanente havengebruikers. Daartoe moeten zij een contract van meer dan 6 maanden hebben en aan hun betalingsverplichtingen voldoen. De Havenkantoor houdt een bijgewerkte lijst bij van de leden van het CLUPP en fungeert als tussenpersoon tijdens de vergaderingen van het comité. De burgemeester roept de leden van het CLUPP eenmaal per jaar bijeen. Naast deze verplichte jaarlijkse vergadering kunnen de leden van het CLUPP zo vaak bijeenkomen als zij wensen.

Waarom lid worden van de CLUPP?

Het Plaatselijk Comité van Permanente Havengebruikers maakt het mogelijk de belangen van de havengebruikers te behartigen bij de besprekingen van het Havencomité en deel te nemen aan de tijdens deze vergaderingen genomen besluiten . Het maakt dus een vlotte uitwisseling mogelijk tussen de gebruikers (vertegenwoordigd door de verkozen afgevaardigden) en de andere belanghebbenden van de haven.

Op zoek naar een Havenplaats ? Ontdek Port-Barcarès

Wilt u onze volgende artikelen ontvangen?

Abonneer u op de nieuwsbrief en ontvang ons nieuws direct in uw mailbox