Overslaan naar inhoud
Port Barcarèsdeconflictiemaatregelen en hervatting van de scheepvaart

Port Barcarèsdeconflictiemaatregelen en hervatting van de scheepvaart

port_barcares_measurement_containment_card_limitations
Deel dit artikel

Beste Recreanten, 

Na de laatste aankondigingen van de regering zijn wij verheugd te kunnen bevestigen dat u vanaf maandag 11 mei weer kunt navigeren.

Het toegangskanaal is echter nog steeds dichtgeslibd na de storm Gloria. De diepgang is niet meer dan 50 cm op sommige plaatsen. De AVURNAV die op de website van de Préfecture Maritime stond, is nog steeds van kracht. Informatie over de huidige baggeroperatie is te vinden onderaan dit artikel.

We doen ons best om de ingang de komende dagen voor de scheepvaart te openen.

➡️ Download het bathymetrisch onderzoek door hier te klikken

Hervatting van de scheepvaart en reizen op zee 

De Préfecture Maritime de Méditerranée heeft op 7 mei 2020 het nieuwe decreet nr. 062/2020 gepubliceerd, waarin de navigatievoorwaarden vanaf 11 mei worden vastgesteld. Hier volgt de belangrijke informatie die u moet onthouden:

1 - Toepassingsperiode
Het decreet is geldig van 11 mei tot 1 juni 2020

2 - Vaarbeperkingen
Varen is toegestaan binnen een perimeter van 54NM vanaf uw thuishaven. Port-Barcarès zal u op verzoek een certificaat van thuishaven overhandigen.

Aangezien de grenzen met Spanje voorlopig gesloten blijven, kunt u vanuit uw thuishaven: Port-Barcarès, zuidwaarts varen naar Port Bou, en noordwaarts naar Port de Frontignan.

Bron : data.shom.fr

Opgelet: tussenlandingen in een haven en aanlandingen aan land moeten gebeuren volgens de landmaatregelen, en dus binnen een straal van 100 km van uw woonplaats. Aangezien de land- en zee-isochronen niet noodzakelijk identiek zijn, verzoeken wij u waakzaam te zijn en erop toe te zien dat de geldende voorschriften in acht worden genomen.

3 - Bemanning
Het aantal passagiers aan boord is beperkt tot maximaal 10 personen.

Reizen aan wal 

1 - In Frankrijk
Vanaf 11 mei zal het mogelijk zijn om vrij over straat te gaan zonder getuigschrift. Er is echter een limiet van 100 km hemelsbreed rond de woonplaats. Voor reizen binnen deze straal zal dus een bewijs van woonplaats worden verlangd.

Buiten deze perimeter moeten de reizen uitsluitend worden gemaakt om dwingende redenen (hulp aan een kwetsbaar persoon, overlijden van een familielid, ...) en vergezeld gaan van een attest. Wij zijn niet gemachtigd om u een reiscertificaat te verstrekken, dus laten wij dit punt aan uw oordeel over.

2 - Buitenland
De beperkingen aan de grenzen van Frankrijk met Europese landen (Europese Unie, SHENGEN-gebied, Verenigd Koninkrijk) worden verlengd tot ten minste 15 juni

Voor het overschrijden van grenzen met aangrenzende Europese landen zullen bepaalde afwijkingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in verband met de voogdij over, het bezoek van of het onderwijs aan een kind of een dwingende economische reden. Reizen naar het pleziervaartuig zal door de autoriteiten niet als dwingend worden beschouwd.

De grenzen met niet-Europese landen zullen tot nader order gesloten blijven.

Informatie over de werking van de haven 

Om uw veiligheid en die van ons personeel te waarborgen, hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten:

Havenkantoor
Voor uw veiligheid en die van onze agenten is de toegang tot Havenkantoor beperkt tot maximaal één persoon. Het dragen van een masker is verplicht.

Technische zone
De toegang tot het Technische zone kantoor (algeco) is strikt verboden. Alleen beroepsbeoefenaars en personen die gemachtigd zijn met een door Havenkantoor afgegeven voucher Handeling zijn toegestaan.
Openingstijden Ter herinnering: Technische zone is geopend van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur van maandag tot en met zaterdag.

Sanitaire blokken en openbare toiletten
De sanitaire blokken van Tourette Noord zullen gesloten zijn en Recreanten wordt verzocht gebruik te maken van de sanitaire blokken op Havenkantoor of op Tourette Zuid. 

Steigers
Op Steigers moeten de regels van de fysieke afstand worden toegepast. Wij verzoeken u de volgende maatregelen te nemen:

  • BIJ VERTREK, ik verlaat Steiger zo snel mogelijk na het instappen om ruimte vrij te maken
  • BIJ AANKOMST maak ik mijn uitrusting van tevoren gereed om na het afmeren zo snel mogelijk van boord te kunnen gaan

Bovendien herinneren wij u eraan dat samenscholingen van meer dan 10 personen verboden zijn.

Baggerwerkzaamheden

Zoals wij in onze laatste mededeling hebben aangegeven, zijn de baggerwerkzaamheden begonnen.
De werkzaamheden zijn aan het begin van de week begonnen met de aanlegfase van het terrein, met name op het strand ten noorden van het toegangskanaal. De fase van het opzuigen van het zand dat de toegangsgeul blokkeert, zal op maandag 11 mei beginnen, behoudens ongunstige weersomstandigheden. Op die datum zal het dus niet mogelijk zijn de toegangsgeul van de haven te gebruiken.

Het bedrijf dat met de baggerwerkzaamheden is belast, zal in de eerste plaats een vaargeul creëren die het verkeer van boten mogelijk maakt . Dit zal door de havenagenten worden uitgezet. Wij zullen u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte houden zodra de datum van voltooiing van deze laatste bekend is.

Wij danken u voor uw geduld, en hopen u spoedig in uw haven te zien,
Het team van Port-Barcarès

Wilt u onze volgende artikelen ontvangen?

Abonneer u op de nieuwsbrief en ontvang ons nieuws direct in uw mailbox